خانه / Brands / Partners

Brands / Partners

For the brands / partners section we are using our awesome image carousel shortcode. Like all of Blaszok’s shortcodes this one is also available through VisualComposer, which offers a simple drag & drop interface to build complex pages with ease.

Our Partners
Partners Alternative

Check Out Our Brands

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis leo at mauris faucibus suscipit. Sed orci arcu, tincidunt at commodo in. Pellentesque pellentesque pharetra lacus.

Shortcode Attributes
 • title – set widgets title.
 • images – specifies images.
 • image size – specifies image size.
 • on click – add lightbox, open url or do nothing.
 • slider mode – horizontal or vertical.
 • slider speed – speed of slide show in miliseconds.
 • images per view – how many images to display per view.
 • slider auto play  – yes/no.
 • hide pagination controls – yes/no.
 • hide buttons – yes/no.
 • partial view – if yes part of the next slide will be visible on the right side.
 • slider loop – yes/no.
 • extra class – to be used in CSS.