صندلی تئاتر سینما کنسرت کنفرانس

صندلی اپن یا صندلی تنظیم ارتفاع بسیار زیادی دارد و گاها در رستوران ها هم از آن ها استفاده می شود. بیشتر خرابی صندلی های اپن، شکسته شدن پایه های صندلی است بیشترین فشار در این صندلی ها روی پایه های صندلی است که به دلیل متفاوت بودن پایه های صندلی اپن با صندلی اداری […]

بستن
مقایسه