آرشیو ها برای صندلی آموزشی

تولید میز و نیمکت قابل تنظیم برای دانش آموزان

مهر: معاون مالی، اداری سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور از تولید میز و نیمکت قابل تنظیم برای دانش آموزان خبر داد و گفت: این میز و نیمکتها براساس قد و وزن دانش آموزان تنظیم می‌شوند. سید باقر مسلمی، با اعلام این خبر افزود: از سال آینده در مدارس جدید و دیگر مدارسی که نیاز به…