آرشیو ها برای و دچار فراموشی شده دخترانش پروین

آخرین رویای فروغ / گلشیری

فروغ حال جسمانی نامساعدی دارد و دچار فراموشی شده دخترانش پروین ، آذر و آرزو به همراه شوهرانشان در ویلایی دور او جمع هستند و قرار است پسرش بیژن نیز به آنها ملحق شود . آنها مطلع شده اند مادر شوهر سابق و دختری به نام فریبا از او داشته که هیچ کس از موضوع…